Certificat de Garanție de Conformitate și de Garanție Tehnică (CG)

Data Certificatului (identică cu data livrării) ________________________________

Denumirea produsului (tip, model, culoare): ________________________________

Cumpărător: ________________________________

Adresa de livrare: ________________________________________________________________

Date de contact

Unitate service autorizată: S.C. KOMODER INTERACTIVE S.R.L., str. Calea Baciului 47, Cluj-Napoca. Cluj.

Produsul identificat în acest certificat pe baza denumirii comerciale, a codului și a numărului unic de serie S/N, beneficiază de garanție de conformitate și de garanție tehnică în termenele specificate pentru fiecare produs în parte, termenul de garanție pentru cele două tipuri de garanții calculându-se de la data facturării fiecărui produs în parte.

Prevederile conținute în prezentul Certificat de Garanție de Conformitate și de Garanție Tehnică nu afectează drepturile Consumatorului conferite de dispozițiile legislative în vigoare și respectă Codul civil, Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Ordonanţa de urgenţă nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, Ordonanţa de urgenţă nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conţinut digital şi de servicii digitale și Legea nr. 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte, cu care acest certificat se completează.

Consumator este orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale.

Sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere. Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una ori mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea sau înstrăinarea de bunuri ori în prestarea de servicii, indiferent dacă are ori nu un scop lucrativ.

Utilizarea produsului nu este împiedicată sau limitată de nicio restricţie rezultând din încălcarea oricărui drept al unui terţ, în special a drepturilor de proprietate intelectuală.

Pentru a evita situaţiile care pot duce la ieșirea din garanţie a produsului vă rugăm să studiați manualul de utilizare cu care vă vom livra fotoliul de masaj.

Condiții generale de acordare a garanției tehnice și a garanției de conformitate

Consumatorul care a descoperit viciile ascunse ale lucrului este obligat să le aducă la cunoştinţa vânzătorului la scurt timp de la livrare, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data descoperirii, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a cere rezoluțiunea vânzării. În cazul în care cumpărătorul este un profesionist obligația de aducere la cunoștința vânzătorului a oricărui viciu ascuns este de 2 zile calendaristice de la data descoperirii acestuia, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a cere rezoluțiunea vânzării.

Atunci când viciul ascuns apare în mod gradual, termenele prevăzute mai sus încep să curgă din ziua în care cumpărătorul îşi dă seama de gravitatea şi întinderea viciului.

Asigurarea garanției se face gratuit la sediul vânzătorului/unitatea de service, în zilele lucrătoare.

Dacă produsul se afla în perioada de valabilitate a garanției de conformitate și / sau tehnice, dreptul de proprietate asupra produsului/pieselor defecte înlocuite devin automat proprietatea unității de service autorizată.

În cazul în care defecțiunea sau neconformitatea este remediată prin reparaţie, termenul de garanție se prelungește cu timpul de nefuncţionare a produsului, din momentul la care a fost adusă la cunoştinţa vânzătorului defecțiunea sau lipsa de conformitate până la predarea efectivă a produsului în stare de utilizare normală către consumator.

Atunci când produsul defect nu poate fi adus la conformitate sau reparat în maxim 15 zile calendaristice, Consumatorul are dreptul la înlocuirea sau restituirea contravalorii produsului respectiv, din partea Vânzătorului.

Garanția se acordă pentru echipamente hardware, software, mecanice și nu include operațiuni de curățare, întreținere sau asistență tehnică, cu excepția situațiilor în care este precizat altfel într-un contract separat sau în manualul de utilizare al produsului. Produsele au în componență subansamble electronice și mecanice delicate, care necesită respectarea cu strictețe a condițiilor de manipulare, transport, păstrare, exploatare, întreținere și reparație prevăzute în manualul de utilizare.

Nu constituie obiectul garanției subansamblele sau materialele consumabile.

Vânzătorul, cât și unitatea de service, nu vor fi răspunzători, pentru pierderea informațiilor sau datelor, precum și pentru orice alte prejudicii suferite de consumator în urma acestor pierderi, obligația vânzătorului sau a unității service fiind numai de a repara sau înlocui produsul defect.

În vederea beneficierii de garanție cumpărătorul are următoarele obligații:

 • Să păstreze accesoriile cu care s-a achiziționat și livrat produsul pentru a beneficia de condițiile menționate în certificatul de garanție;
 • Să alimenteze produsul numai de la o rețea electrică cu împământare și în limitele de toleranță prevăzute de producător;
 • Să folosească numai elemente de cablaj originale ale echipamentelor;
 • Să respecte instrucțiunile de utilizare ale echipamentelor, conform indicațiilor tehnice date de manualul de utilizare al producătorului/vânzătorului, respectiv de executantul operațiunilor de service;
 • Să păstreze integritatea sigiliilor producătorului/vânzătorului, respectiv ale executantului operațiunilor de service;

În funcție de situație departamentul tehnic Komoder poate decide dacă produsul necesită:

 • Înlocuire completă cu un model identic;
 • Înlocuire completă cu un model similar;
 • Reparație la locația clientului;
 • Reparație în cadrul departamentului tehnic;
 • Extinderea Serviciilor de Garanție;

Vânzătorul nu acordă, de asemenea, garanție nici în situația în care produsul este folosit de către cumpărător în scopuri comerciale, de afacere sau de revânzare;

Vânzătorul nu va fi ținut răspunzător în niciun caz pentru orice pagubă directă, indirectă, incidentală sau colaterală (incluzând daune aduse profitului, întreruperi de afacere, vătămare corporală și altele asemenea). Responsabilitatea unică a vânzătorului și remediul datorat cumpărătorului constituie exclusiv repararea sau înlocuirea oricărei părți defectuoase. Vânzătorul își rezervă dreptul de a efectua înlocuiri, în loc de a repara bunul achiziționat.

Avertismente de siguranță importante:

 • Nu permiteți copiilor să atingă părțile mobile ale acestui produs.
 • Utilizați o sursă de alimentare cu împământare, corespunzătoare acestui produs.
 • Deconectați ștecherul de la rețea după utilizare sau înainte de a curăța produsul, pentru a evita vătămarea dvs. sau deteriorarea produsului.
 • Utilizați produsul conform instrucțiunilor din acest manual.
 • Nu utilizați piese sau accesorii care nu sunt recomandate.
 • Nu utilizați produsul în aer liber (afară).
 • Vă rugăm citiți cu atenție Instrucțiunile de utilizare înainte de a folosi produsul.
 • Nu utilizați produsul în niciun alt scop decât în scopul prezentat aici.
 • Se recomandă ca ședința de masaj să fie de 20 minute.
 • Nu utilizați produsul dacă pielea (tapițeria) este ruptă sau deteriorată.
 • Nu utilizați produsul dacă panourile sau pielea sunt rupte sau deteriorate.
 • Nu utilizați produsul dacă orificiul radiatorului este acoperit sau blocat.
 • Nu permiteți niciunui obiect să pătrundă în fotoliu.
 • Nu adormiți în timpul utilizării fotoliului.
 • Nu utilizați fotoliul dacă sunteți sub influența alcoolului sau nu vă simțiți bine.
 • Nu utilizați fotoliul la mai puțin de o oră după servirea mesei.
 • Nu utilizați produsul la o intensitate excesivă, pentru a evita vătămarea dvs.
 • Nu purtați materiale fragile, explozibile sau combustibile în buzunar, cum ar fi telefonul mobil sau bricheta, când utilizați fotoliul.

Următoarele categorii de persoane trebuie să evite utilizarea fotoliului:

 • Persoanele cu osteoporoză (boala oaselor fragile).
 • Persoanele care au probleme cu sistemul osos.
 • Persoanele care au varice (vene varicoase) sau alte afecțiuni ale picioarelor.
 • Persoanele cu afecțiuni cardiace sau care au stimulator cardiac sau alte dispozitive electronice medicale implantate.
 • Persoanele cu febră.
 • Femeile însărcinate sau care se află în timpul ciclului menstrual.
 • Persoanele cu leziuni sau boli de piele.
 • Este interzisă utilizarea fotoliului de către copiii sub 14 ani și de persoanele cu probleme psihice sau mentale, dacă acestea nu sunt supravegheate.
 • Persoanele cărora medicul le-a recomandat repaus sau care nu se simt bine.
 • Persoanele cu probleme medicale.
 • Persoanele cu afectiuni cardiace (stent, bypass coronarian, etc.)

Vânzătorul este exonerat de obligația de garanție și în următoarele situații:

 • Culpa exclusivă a cumpărătorului sau a unei terțe persoane în deteriorarea produsului
 • Nu el este cel care a pus produsul în circulaţie
 • Defectul care a generat paguba nu a existat la data la care produsul a fost pus în circulaţie sau a apărut ulterior punerii în circulaţie a produsului, din cauze neimputabile lui;
 • Produsul nu a fost fabricat pentru a fi comercializat sau pentru orice altă formă de distribuţie în scop economic al producătorului şi nu a fost fabricat sau distribuit în cadrul activităţii sale profesionale;
 • Defectul se datorează respectării unor condiţii obligatorii, impuse prin reglementările emise de autorităţile competente;
 • Nivelul cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice existent la momentul punerii în circulaţie a produsului nu i-a permis depistarea defectului în cauză;
 • Defectul se datorează nerespectării de către consumator a instrucţiunilor de utilizare furnizate în documentele tehnice care însoţesc produsul;
 • Pe perioada forței majore, prin aceasta înțelegându-se orice fapt sau eveniment care este dincolo de controlul rezonabil al vânzătorului, incluzând, fără vreo limitare, grevele, blocajele sau alte acțiuni cu caracter industrial al unor terțe persoane, revolte, invazie, atac terorist sau amenințare de atac terorist, război (declarat sau nedeclarat) sau amenințare sau pregătire a unui război, incendiu, explozie, furtună, inundație, cutremur, pandemie sau alte dezastre naturale, sau alte imposibilități de comunicare din cauze unor defecte la rețelele de telecomunicare private sau publice sau imposibilitatea de utilizare a căilor ferate, serviciilor de curierat, avioane sau alte modalități de transport private sau publice;

Garanția nu se aplică în situația demonstrațiilor sau a închirierilor produselor.

Condiții speciale de acordare a garanției de conformitate

Prin prezentul certificat vânzătorul declară că produsul vândut îndeplinește următoarele condiții:

 • Respectă descrierea, tipul, cantitatea şi calitatea şi deţine funcţionalitatea, compatibilitatea, interoperabilitatea şi alte caracteristici prevăzute în contractul de vânzare;
 • Corespunde scopului special pentru care consumatorul le solicită, pe care consumatorul l-a adus la cunoştinţa vânzătorului;
 • Este livrat împreună cu toate accesoriile şi cu toate instrucţiunile, inclusiv de instalare, prevăzute în contractul de vânzare;
 • Corespunde scopurilor pentru care s-ar utiliza în mod normal bunuri de acelaşi tip;
 • Posedă calitatea şi corespunde descrierii unui model similar pe care vânzătorul l-a pus la prezentat sau pus dispoziţia consumatorului înainte de încheierea contractului;
 • Este livrat împreună cu accesoriile, inclusiv ambalajul, instrucţiunile de instalare;
 • Respectă cantitatea şi deţine calităţile şi alte caracteristici, inclusiv în materie de durabilitate, funcţionalitate, compatibilitate şi securitate, care sunt normale pentru bunurile de acelaşi tip şi la care consumatorul se așteaptă în mod rezonabil, având în vedere natura bunurilor şi ţinând seama de anunţurile publicitare sau eticheta de pe acesta;

Garanția de conformitate se acordă pe o perioadă de 2 ani (dacă durata medie de utilizare este de până la 5 ani) / 5 ani (dacă durata medie de utilizare este peste 5 ani). Durata medie de utilizare a produselor este stabilită în manualul de utilizare al fiecărui produs.

Obligaţia legală privind răspunderea pentru conformitatea bunului și a conținutului digital nu este afectată de garanția tehnică.

Aducerea la starea de conformitate se face în primul rând prin repararea produsului, în termenul de maximum 15 zile calendaristice de la data la care consumatorul a adus la cunoștința vânzătorului/unității de service lipsa de conformitate a produsului, termen care este stabilit de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, luându-se în considerare natura şi complexitatea produselor, natura şi gravitatea neconformității şi efortul necesar pentru finalizarea reparaţiei sau înlocuirii.

În cazul în care neconformitatea este remediată prin înlocuirea produsului, termenul de garanție de conformitate începe să curgă de la data înlocuirii cu un produs nou.

Vânzătorul nu răspunde de garanție tehnică contra viciilor pe care cumpărătorul le cunoștea la încheierea contractului.

Nu sunt furnizate actualizări ale conținutului digital.

Vânzătorul poate refuza să aducă în conformitate bunul dacă reparaţia sau înlocuirea este imposibilă sau i-ar impune costuri care ar fi disproporţionate în raport cu valoarea bunului în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea și în raport cu gravitatea neconformităţii ori dacă aducerea în conformitate a bunului ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator.

Consumatorul nu are dreptul de a obţine încetarea contractului dacă neconformitatea este minoră.

Garanția de conformitate nu este acordată în cazul în care mediul digital al cumpărătorului nu este compatibil cu cerinţele tehnice ale conţinutului digital, iar vânzătorul l-a informat pe cumpărător cu privire la aceste cerinţe înainte de încheierea contractului.

Societatea nu poate fi ținută răspunzătoare în situația unei erori sau a unei omisiuni cu privire la fotografiile, textele, graficele, informațiile și caracteristicilor reproduse și ilustrând produsele prezentate, în cazul modificărilor caracteristicilor produselor de către producător, a ieșirii din stoc a produselor sau în caz de forță majoră.

Condiții speciale de acordare a garanției tehnice

Garanție 3 Ani Standard

Serviciile de Garanție oferite de compania Komoder sunt de 3 Ani dacă factura nu specifică altfel.

În momentul achiziției unui produs nou puteți opta pentru extinderea perioadei de garanție tehnică. Costul pentru fiecare an suplimentar de garanție tehnică este calculat la 5% din valoarea produsului fără TVA. Spre exemplu, dacă achiziționați suplimentar 2 ani de garanție produsul dumneavoastră beneficiază de 5 ani de garanție tehnică: 3 ani Standard și 2 ani achitați suplimentar.

Post-Garanție tehnică de 5 ani

După expirarea perioadei de garanție tehnică, beneficiați de servicii Post-Garanție tehnică, astfel că dacă întâmpinați probleme de natură tehnică cu fotoliul dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați. Pe perioada serviciului de Post-Garanție tehnică dumneavoastră, client Komoder, veți achita contravaloarea piesei înlocuite (ex. placă de bază, placă de alimentare, telecomandă, motor de frământare, piston, motor de rabatare).

Obligaţia legală privind răspunderea pentru funcționarea bunului și a conținutului digital nu este afectată de garanția de conformitate.

Aducerea la starea de conformitate se face în primul rând prin repararea produsului, în termenul de maximum 15 zile calendaristice de la data la care consumatorul a adus la cunoștința vânzătorului/unității de service lipsa de conformitate a produsului.

În cazul în care defecțiunea este remediată prin înlocuirea produsului, termenul de garanție tehnică va continua să curgă pe perioada rămasă până la împlinirea acestuia, reluându-se de la momentul în care acesta a fost predat la unitatea de service. Înlocuirea produsului nu declanșează curgerea unui nou termen de garanție tehnică, predarea produsului la unitatea service având ca efect doar suspendarea cursului termenului de garanție tehnică, iar nu și înteruperea acestuia.

Vânzătorul nu răspunde de garanție tehnică contra viciilor pe care cumpărătorul le cunoștea la încheierea contractului și contra viciilor ascunse.

Garanția produsului nu acoperă de asemenea următoarele situații

 • Dauna sau defectul nu influențează în mod semnificativ funcțiile sau valoarea produsului;
 • Neconformarea cu indicațiile de folosire ale produsului, incluse în manualul de utilizare;
 • Defectele au fost cauzate sau influențate în mod direct de accidente;
 • Conectarea la o sursă de curent instabilă sau care nu este protejată;
 • Utilizarea neconformă sau inadecvată a echipamentului, în afara condițiilor normale de utilizare a operațiunilor descrise în manualul de utilizare;
 • Furt, abuz, depozitare, utilizare inadecvată, neglijare, vandalism sau condiții ce țin de mediu (incendiu, inundație, rugină, coroziune chimică sau expunere la alte condiții de mediu poluatoare, cum ar fi radiații puternice electromagnetice, etc.);
 • Defecțiuni și consecințele acestora în cazul elementelor care nu țin de produs (corpuri străine, animale, insecte, etc.);
 • Dacă produsul a fost deteriorat prin accidente mecanice, șocuri sau dacă a fost deteriorat prin lichide sau expunerea la foc;
 • Defecțiune sau pagubă la o parte funcțională cauzată de neglijența cumpărătorului de a asigura mentenanța corespunzătoare astfel cum e recomandată de producător;
 • Dacă produsul nu a fost ținut în condiții potrivite - a fost utilizat în mod repetat într-un mediu cu diferențe de temperatură semnificative care cauzează condensarea, dacă a fost expus în mod excesiv unui mediu cu umiditate sau radiații solare, dacă cablurile electrice sau elementele protectoare au fost deteriorate sau dacă produsul a fost utilizat în mod greșit;
 • Dacă produsul a fost utilizat cu accesorii altele decât cele recomandate de vânzător;
 • Reparări, retușări sau încercări de reparare de către persoane neautorizate;
 • Utilizare comercială/profesională a produsului fabricat pentru uz domestic;
 • Consecințele directe sau indirecte ale uzurii normale sau rupturii;
 • Defecțiuni cu privire la accesorii;
 • Consumabile;
 • Zgârieturi, denivelări;
 • Deteriorările termice, mecanice și plastice ale produsului datorate accidentelor, intemperiilor, neglijenței în utilizare sau a altor factori, independent de producător;
 • Utilizarea și păstrarea produsului în condiții neadecvate (ex: tensiune de alimentare necorespunzătoare, împământare inexistentă sau greșită, acțiuni ale substanțelor chimice, noxe, fum, praf, umiditate, rozătoare, animale de companie (pisici, câini, etc.) gândaci sau alte viețuitoare);
 • Utilizarea de acumulatori, surse de alimentare sau accesorii, altele decât cele recomandate de producător;
 • Produse fără etichete sau sigilii de garanție intacte sau cu defecte cauzate de manipulare sau stocare defectuoasă;
 • Orice schimbări la nivel vizual referitoare la tapițerie, precum decolorarea, uzura sau decojirea;
 • Pierderea folosinței în timp ce produsul se află la un service sau sunt anumite părți aflate în reparare;

Aceste limitări includ orice pagubă la componentele interne cauzată de utilizarea anormală, de paguba accidentală a tapițeriei ulterior livrării și orice reparație, alterare sau manipulare neautorizată.

Reparațiile efectuate pentru remedierea defectelor apărute ca urmare a motivelor de excludere de mai sus, vor fi supuse unor costuri suplimentare constând din: piese de schimb, manoperă și transport.

Alte informații importante:

Recomandăm ca produsul sa fie însoțit de ambalajul original pentru a se asigura integritatea produsului pe durata transportului.

Garanția este valabilă doar pe teritoriul României.

Vânzătorul/unitatea service prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru a facilita prestarea serviciului solicitat.

Prezentul certificat de garanție nu reprezintă și nu poate fi interpretat drept un certificat de durabilitate ori de garanție comercială raportat la împrejurarea că perioada de garanție tehnică este mai mare decât perioada de garanție de conformitate.

În situația în care produsul suferă o deteriorare înăuntrul termenului de garanție, cumpărătorul este rugat să notifice aceasta prin e-mail la adresa contact@komoder.ro, în care să includă următoarele detalii:

 1. Numărul comenzii/numărul inclus în factură
 2. Descrierea problemei
 3. Fotografii cu privire la elementul problematic și, dacă există, numărul de serie al produsului
 4. Certificatul de garanție în orice formă (PDF sau scanat)

Răspunsul la e-mailul trimis de cumpărător va fi comunicat în aproximativ 3 zile și se va încerca soluționarea solicitării în cel mai scurt timp.

Fișă de reparație în garanție

Data recepției ________________

Defect reclamat ________________________________________________

Reparație efectuată ________________________________________________

Prelungire garanție (zile) ________________________________________________

Agentul constatator ________________________________________________

Nr. Data
recepției
Defect
reclamat
Reparație
efectuată
Prelungire
garanție (zile)
Agent
constatator
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          

Deschideți un caz de Garanție și Reparație

Vă rugăm să folosiți formularul de mai jos pentru a solicita reparații în perioada de garanție sau pentru a solicita reparații după expirarea perioadei de garanție.

Adresa Departamentului Tehnic: strada Calea Baciului nr. 47, Hala Komoder. Cluj Napoca. Romania.