Certificat Garanție

Seria Certificat KOM din data ________________

Denumirea produsului (tip, model, culoare): ________________________________

Producător: KOMODER

Vânzător: KOMODER INTERACTIVE S.R.L.

Cumpărător: ________________________________

Adresa de livrare: ________________________________________________

Data achiziției: ________________

Date de contact

Unitate service autorizată: S.C. KOMODER INTERACTIVE S.R.L., str. Calea Baciului 47, Cluj-Napoca. Cluj.

Condiții de acordare a garanției

 • Produsele identificate în acest certificat pe baza denumirii comerciale, a codului și a numărului unic de serie S/N, beneficiază de garanție în termenul specificat pentru fiecare în parte, termenul de garanție calculându-se de la data facturării fiecărui produs în parte.
 • Prevederile conținute în prezentul Certificat de Garanție nu afectează drepturile Consumatorului conferite de dispozițiile legislative în vigoare și respecta O.G. nr. 140/2021 privind protecția consumatorilor și O.G. nr. 141/2021 privind anumite aspect referitoare la contractele de vânzare de bunuri.
 • Durata medie de utilizare a produselor este stabilită în manualul de utilizare.
 • Asigurarea garanției se face gratuit la sediul vânzătorului/unitatea de service, în zilele lucrătoare. Aducerea la starea de conformitate se face în primul rând prin repararea produsului, în termenul de maximum 15 zile calendaristice de la data la care consumatorul a adus la cunoștința vânzătorului/unității de service lipsa de conformitate a produsului, termen care este stabilit de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, luându-se în considerare natura şi complexitatea produselor, natura şi gravitatea neconformității şi efortul necesar pentru finalizarea reparaţiei sau înlocuirii.
 • Dacă produsul se afla în perioada de valabilitate a garanției, dreptul de proprietate asupra produsului/pieselor defecte înlocuite devin automat proprietatea unității de service autorizată.
 • În cazul în care neconformitatea este remediată prin reparaţie, termenul de garanție comercială se prelungește cu timpul de nefuncţionare a produsului, din momentul la care a fost adusă la cunoştinţa vânzătorului lipsa de conformitate până la predarea efectivă a produsului în stare de utilizare normală către consumator.
 • Atunci când produsul defect nu poate fi adus la conformitate în perioada de garanție legală, Consumatorul are dreptul la înlocuirea sau restituirea contravalorii produsului respectiv, din partea Vânzătorului.
 • În cazul în care neconformitatea este remediată prin înlocuirea produselor neconforme, termenul de garanție comercială începe să curgă de la data înlocuirii cu un produs nou.
 • Garanția se acordă pentru echipamente hardware, software, mecanice și nu include operațiuni de curățare, întreținere sau asistență tehnică, cu excepția situațiilor în care este precizat altfel într-un contract separat sau în manualul de utilizare al produsului. Produsele au în componență subansamble electronice și mecanice delicate, care necesită respectarea cu strictețe a condițiilor de manipulare, transport, păstrare, exploatare, întreținere și reparație prevăzute în manualul de utilizare.
 • Nu constituie obiectul garanției subansamblele sau materialele consumabile.
 • Vânzătorul, cât și unitatea de service, nu vor fi răspunzători, pentru pierderea informațiilor sau datelor, precum și pentru orice prejudicii suferite de consumator în urma acestor pierderi, obligația vânzătorului sau a unității service fiind numai de a repara sau înlocui produsul defect.

Obligațiile cumpărătorului:

 • Să păstreze accesoriile cu care s-a achiziționat și livrat produsul pentru a beneficia de condițiile menționate în certificatul de garanție.
 • Să alimenteze produsul numai de la o rețea electrică cu împământare și în limitele de toleranță prevăzute de producător.
 • Să folosească numai elemente de cablaj originale ale echipamentelor.
 • Să respecte instrucțiunile de utilizare ale echipamentelor, conform indicațiilor tehnice date de manualul de utilizare al producătorului/vânzătorului, respectiv de executantul operațiunilor de service.
 • Să păstreze integritatea sigiliilor producătorului/vânzătorului, respectiv ale executantului operațiunilor de service.

Garanția produsului nu acoperă următoarele situații:

 • Deteriorările termice, mecanice și plastice ale produsului datorate accidentelor, intemperiilor, neglijenței în utilizare sau a altor factori, independent de producător.
 • Utilizarea și păstrarea produsului în condiții neadecvate (ex: tensiune de alimentare necorespunzătoare, împământare inexistentă sau greșită, acțiuni ale substanțelor chimice, noxe, fum, praf, umiditate, rozătoare, gândaci sau alte viețuitoare).
 • Utilizarea de acumulatori, surse de alimentare sau accesorii, altele decât cele recomandate de producător.
 • Produse fără etichete sau sigilii de garanție intacte sau cu defecte cauzate de manipulare sau stocare defectuoasă.
 • Reparațiile efectuate pentru remedierea defectelor apărute ca urmare a motivelor de excludere de mai sus, vor fi supuse unor costuri suplimentare constând din: piese de schimb, manoperă și transport.

Garanție 3 Ani Standard

Serviciile de Garanție oferite de compania Komoder sunt de 3 Ani dacă factura nu specifică altfel. În funcție de situație departamentul tehnic Komoder poate decide dacă produsul necesită:

 1. Înlocuire completă cu un model identic
 2. Înlocuire completă cu un model similar
 3. Reparație la locația clientului
 4. Reparație în cadrul departamentului tehnic

Extinderea Serviciilor de Garanție

În momentul achiziției unui produs nou puteți opta pentru extinderea perioadei de garanție. Costul pentru fiecare an suplimentar de garanție este calculat la 5% din valoarea produsului fără TVA. Spre exemplu dacă achiziționați suplimentar 2 ani de garanție produsul dumneavoastră beneficiază de 5 ani de garanție: 3 ani Standard și 2 ani achitați suplimentar.

Post-Garanție de 5 ani

După expirarea perioadei de garanție, beneficiați de servicii Post-Garanție, astfel că dacă întâmpinați probleme de natură tehnică cu fotoliul dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați. Pe perioada serviciului de Post-Garanție dumneavoastră, client Komoder, veți achita contravaloarea piesei înlocuite (ex. placă de bază, placă de alimentare, telecomandă, motor de frământare, piston, motor de rabatare). Pentru a evita situaţiile care pot duce la ieșirea din garanţie a produsului vă rugăm să studiați manualul de utilizare cu care vă vom livra fotoliul de masaj.

Alte informații importante:

 • Recomandăm ca produsul sa fie însoțit de ambalajul original pentru a se asigura integritatea produsului pe durata transportului.
 • Garanția furnizată nu afectează drepturile consumatorului prevăzute prin legislația aplicabilă în vigoare privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora.
 • Garanția este valabilă doar pe teritoriul României.
 • Vânzătorul/unitatea service prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru a facilita prestarea serviciului solicitat.

Fișă de reparație în garanție

Data recepției ________________

Descrierea defectului ________________________________________________

Reparația efectuată ________________________________________________

Prelungire cu garanție ________________________________________________

Nr. Data recepției Descrierea defectului Reparația efectuată Prelungire cu garanție L.S.
1          
2          
3          
4          
5          

Deschideți un caz de Garanție și Reparație

Vă rugăm să folosiți formularul de mai jos pentru a solicita reparații în perioada de garanție sau pentru a solicita reparații după expirarea perioadei de garanție. Adresa Departamentului Tehnic se găsește pe strada Calea Baciului nr. 47, Hala Komoder. Cluj Napoca. Romania.